Roháček5. Mojžišova22,16

5. Mojžišova 22:16

Deuteronomium

A otec dievčiny po­vie starším: Svoju dcéru som dal tomuto mužovi za ženu, ktorý ju teraz nenávidí.


Verš v kontexte

15 Vtedy vez­me otec dievčiny i jej mat­ka dôkaz panenstva dievčiny a vy­nesú ho ku starším mes­ta ku bráne. 16 A otec dievčiny po­vie starším: Svoju dcéru som dal tomuto mužovi za ženu, ktorý ju teraz nenávidí. 17 A hľa, hovorí o nej zlé veci, vraj nenašiel som pri tvojej dcére panen­stva. A toto je dôkaz panenstva mojej dcéry. A rozp­res­trú rúcho pred staršími mes­ta.

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

16 A otec dievčiny po­vie starším: Svoju dcéru som dal tomuto mužovi za ženu, ktorý ju teraz nenávidí.

Evanjelický

16 Otec devy po­vie starším: Svoju dcéru som dal tomuto mužovi za ženu, a on ju znenávidel.

Ekumenický

16 Otec devy po­vie starším: Svoju dcéru som dal tomuto mužovi za ženu a on ju znenávidel.

Bible21

16 Otec dívky ať stařešinům řekne: „Dal jsem svou dce­ru za ženu to­muto muži. On si ji ale zpro­tivil