Roháček5. Mojžišova22,15

5. Mojžišova 22:15

Deuteronomium

Vtedy vez­me otec dievčiny i jej mat­ka dôkaz panenstva dievčiny a vy­nesú ho ku starším mes­ta ku bráne.


Verš v kontexte

14 a hovoril by o nej zlé veci a pus­til by tak o nej zlú po­vesť a po­vedal by: Vzal som si túto ženu, a keď som sa jej pri­blížil, nenašiel som u nej panen­stva. 15 Vtedy vez­me otec dievčiny i jej mat­ka dôkaz panenstva dievčiny a vy­nesú ho ku starším mes­ta ku bráne. 16 A otec dievčiny po­vie starším: Svoju dcéru som dal tomuto mužovi za ženu, ktorý ju teraz nenávidí.

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

15 Vtedy vez­me otec dievčiny i jej mat­ka dôkaz panenstva dievčiny a vy­nesú ho ku starším mes­ta ku bráne.

Evanjelický

15 vtedy otec a mat­ka devy vez­mú a vy­nesú znak jej panen­stva ku starším mes­ta do brány.

Ekumenický

15 otec i mat­ka devy vez­mú dôkaz dcérin­ho panen­stva a prinesú ho starším mes­ta do brány.

Bible21

15 pak ať otec s matkou té dívky při­ne­sou důkaz jejího panen­ství ke stařešinům do městské brá­ny.