Roháček5. Mojžišova20,7

5. Mojžišova 20:7

Deuteronomium

A kto je tu taký, ktorý si za­snúbil ženu a ešte si jej ne­vzal? Nech ide a na­vráti sa do svoj­ho domu, aby nezom­rel v boji, a vzal by si ju nie­ktorý iný.


Verš v kontexte

6 A kto je tu medzi vami taký, ktorý vy­sadil vinicu a ne­prev­zal jej ešte do obec­ného užit­ku od­dajúc pr­vú úrodu Hos­podinovi? Nech ide a na­vráti sa do svoj­ho domu, aby nezom­rel v boji, a nie­kto iný by ju pre­vzal do obec­ného užit­ku. 7 A kto je tu taký, ktorý si za­snúbil ženu a ešte si jej ne­vzal? Nech ide a na­vráti sa do svoj­ho domu, aby nezom­rel v boji, a vzal by si ju nie­ktorý iný. 8 A ešte toto budú hovoriť správ­covia ľudu a po­vedia: Kto je tu taký, ktorý sa bojí, a ktorého srd­ce sa ľaká? Nech ide a na­vráti sa do svoj­ho domu, aby ne­zmalát­nil srd­ca svojich bratov, ako je zmalát­nelé jeho srd­ce.

späť na 5. Mojžišova, 20

Príbuzné preklady Roháček

7 A kto je tu taký, ktorý si za­snúbil ženu a ešte si jej ne­vzal? Nech ide a na­vráti sa do svoj­ho domu, aby nezom­rel v boji, a vzal by si ju nie­ktorý iný.

Evanjelický

7 Kto sa za­snúbil so ženou a ešte si ju ne­vzal? Nech odíde a vráti sa domov, aby nezom­rel vo voj­ne; nie­kto iný by si ju vzal.

Ekumenický

7 Je tu nie­kto, kto sa za­snúbil so ženou a ešte si ju ne­vzal? Nech odíde a vráti sa domov, aby ne­padol vo voj­ne a nie­kto iný by si ženu vzal.

Bible21

7 Kdo se za­snou­bil se ženou, ale ještě si ji ne­vzal? Ať se vrátí do­mů, aby snad ne­pa­dl v boji a ne­vzal si ji někdo jiný.“