Roháček5. Mojžišova20,8

5. Mojžišova 20:8

Deuteronomium

A ešte toto budú hovoriť správ­covia ľudu a po­vedia: Kto je tu taký, ktorý sa bojí, a ktorého srd­ce sa ľaká? Nech ide a na­vráti sa do svoj­ho domu, aby ne­zmalát­nil srd­ca svojich bratov, ako je zmalát­nelé jeho srd­ce.


Verš v kontexte

7 A kto je tu taký, ktorý si za­snúbil ženu a ešte si jej ne­vzal? Nech ide a na­vráti sa do svoj­ho domu, aby nezom­rel v boji, a vzal by si ju nie­ktorý iný. 8 A ešte toto budú hovoriť správ­covia ľudu a po­vedia: Kto je tu taký, ktorý sa bojí, a ktorého srd­ce sa ľaká? Nech ide a na­vráti sa do svoj­ho domu, aby ne­zmalát­nil srd­ca svojich bratov, ako je zmalát­nelé jeho srd­ce. 9 A bude, keď do­hovoria správ­covia ľudu, že ustanovia veliteľov voj­ska a po­stavia ich na čelo ľudu.

späť na 5. Mojžišova, 20

Príbuzné preklady Roháček

8 A ešte toto budú hovoriť správ­covia ľudu a po­vedia: Kto je tu taký, ktorý sa bojí, a ktorého srd­ce sa ľaká? Nech ide a na­vráti sa do svoj­ho domu, aby ne­zmalát­nil srd­ca svojich bratov, ako je zmalát­nelé jeho srd­ce.

Evanjelický

8 Pred­stavení nech ďalej hovoria k ľudu tak­to: Kto sa bojí a klesá na mys­li? Nech odíde a vráti sa domov, aby ne­pôsobil na myseľ svojich bratov tak, že by zmalomyseľneli ako on.

Ekumenický

8 Pred­stavení nech ďalej ľudu po­vedia: Je tu nie­kto, kto sa bojí a klesá na mys­li? Nech odíde a vráti sa domov, aby nešíril strach medzi spolu­bojov­ník­mi.

Bible21

8 Správ­cové pak k lidu pro­mluví ještě tak­to: „Kdo se bo­jí? Kdo je malo­my­s­lný? Ať se vrátí do­mů, aby jeho bratři ne­ztra­ti­li od­vahu jako on.“