Bible21Deuteronomium20,6

Deuteronomium 20:6

Kdo vy­sázel vi­nici a ještě ne­oku­sil její ovo­ce? Ať se vrátí do­mů, aby snad ne­pa­dl v boji a její ovo­ce ne­oku­sil někdo jiný.


Verš v kontexte

5 Po­tom k lidu pro­mluví správ­cové: „Kdo po­stavil nový dům a ještě se tam nena­stěhoval? Ať se vrátí do­mů, aby snad ne­pa­dl v boji a nena­stěhoval se tam někdo jiný. 6 Kdo vy­sázel vi­nici a ještě ne­oku­sil její ovo­ce? Ať se vrátí do­mů, aby snad ne­pa­dl v boji a její ovo­ce ne­oku­sil někdo jiný. 7 Kdo se za­snou­bil se ženou, ale ještě si ji ne­vzal? Ať se vrátí do­mů, aby snad ne­pa­dl v boji a ne­vzal si ji někdo jiný.“

späť na Deuteronomium, 20

Príbuzné preklady Roháček

6 A kto je tu medzi vami taký, ktorý vy­sadil vinicu a ne­prev­zal jej ešte do obec­ného užit­ku od­dajúc pr­vú úrodu Hos­podinovi? Nech ide a na­vráti sa do svoj­ho domu, aby nezom­rel v boji, a nie­kto iný by ju pre­vzal do obec­ného užit­ku.

Evanjelický

6 Kto vy­sadil vinicu a ne­prev­zal ju? Nech ide a vráti sa domov, aby nezom­rel vo voj­ne; a nie­kto iný pre­vzal by ju do úžit­ku!

Ekumenický

6 Je tu nie­kto, kto vy­sadil vinicu a ešte nezob­ral pr­vú úrodu? Nech odíde a vráti sa domov, aby ne­padol vo voj­ne a nie­kto iný by sa tešil z prvej úrody.

Bible21

6 Kdo vy­sázel vi­nici a ještě ne­oku­sil její ovo­ce? Ať se vrátí do­mů, aby snad ne­pa­dl v boji a její ovo­ce ne­oku­sil někdo jiný.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček