Roháček5. Mojžišova20,15

5. Mojžišova 20:15

Deuteronomium

Tak učiníš všet­kým mes­tám, ktoré sú ďaleko vzdialené od teba, ktoré nie sú z miest tých­to národov.


Verš v kontexte

14 Iba ženy a d­rob­né deti jako i hovädá i všet­ko, čo bude v mes­te, všet­ku jeho korisť ulúpiš sebe a budeš jesť ukoris­tené od svojich ne­priateľov, ktorých ti vydá Hos­podin, tvoj Bôh. 15 Tak učiníš všet­kým mes­tám, ktoré sú ďaleko vzdialené od teba, ktoré nie sú z miest tých­to národov. 16 Ale z miest tých národov, ktoré ti dáva Hos­podin, tvoj Bôh, do dedičs­tva, ne­ponecháš živej ni­ktorej duše,

späť na 5. Mojžišova, 20

Príbuzné preklady Roháček

15 Tak učiníš všet­kým mes­tám, ktoré sú ďaleko vzdialené od teba, ktoré nie sú z miest tých­to národov.

Evanjelický

15 Tak urob všet­kým mes­tám veľmi vzdialeným od teba, ktoré ne­pat­ria k mes­tám tých­to národov.

Ekumenický

15 Podob­ne urob aj os­tat­ným mes­tám, ktoré sú od teba veľmi vzdialené a ne­pat­ria k mestám miest­nych národov.

Bible21

15 Tak­to nalož se vše­mi měs­ty, která jsou od tebe vel­mi vzdálená – s tě­mi, která ne­pa­tří k městům zdejších národů.