Roháček5. Mojžišova20,11

5. Mojžišova 20:11

Deuteronomium

A bude, ak ti od­vetí po­kojom a ot­vorí ti s­voje brány, vtedy bude tak, že všetok ľud, ktorý sa naj­de v ňom, všet­ci ti budú po­plat­ní a budú ti slúžiť.


Verš v kontexte

10 Keď sa pri­blížiš k nie­ktorému mes­tu, aby si bojoval proti ne­mu, ponúk­neš mu po­koj. 11 A bude, ak ti od­vetí po­kojom a ot­vorí ti s­voje brány, vtedy bude tak, že všetok ľud, ktorý sa naj­de v ňom, všet­ci ti budú po­plat­ní a budú ti slúžiť. 12 Ale keby ne­učinilo s tebou po­koja a pus­tilo by sa s tebou do boja, vtedy ho obľah­neš.

späť na 5. Mojžišova, 20

Príbuzné preklady Roháček

11 A bude, ak ti od­vetí po­kojom a ot­vorí ti s­voje brány, vtedy bude tak, že všetok ľud, ktorý sa naj­de v ňom, všet­ci ti budú po­plat­ní a budú ti slúžiť.

Evanjelický

11 Ak ti od­povie mierom a ot­vorí ti, všetok ľud, ktorý sa na­chádza v mes­te, bude nútený u teba robotovať a slúžiť.

Ekumenický

11 Ak s mierom sú­hlasí a ot­vorí ti brány, všetok ľud, ktorý je v ňom, bude konať nútené práce a slúžiť ti.

Bible21

11 Pokud nabídnutý mír při­jmou a otevřou ti, pak vše­chen lid, který tam bu­de, podrob nu­ceným pracím a bu­dou ti sloužit.