Roháček5. Mojžišova20,10

5. Mojžišova 20:10

Deuteronomium

Keď sa pri­blížiš k nie­ktorému mes­tu, aby si bojoval proti ne­mu, ponúk­neš mu po­koj.


Verš v kontexte

9 A bude, keď do­hovoria správ­covia ľudu, že ustanovia veliteľov voj­ska a po­stavia ich na čelo ľudu. 10 Keď sa pri­blížiš k nie­ktorému mes­tu, aby si bojoval proti ne­mu, ponúk­neš mu po­koj. 11 A bude, ak ti od­vetí po­kojom a ot­vorí ti s­voje brány, vtedy bude tak, že všetok ľud, ktorý sa naj­de v ňom, všet­ci ti budú po­plat­ní a budú ti slúžiť.

späť na 5. Mojžišova, 20

Príbuzné preklady Roháček

10 Keď sa pri­blížiš k nie­ktorému mes­tu, aby si bojoval proti ne­mu, ponúk­neš mu po­koj.

Evanjelický

10 Keď sa pri­blížiš k nie­ktorému mes­tu, aby si bojoval proti ne­mu, vy­zvi ho k mieru.

Ekumenický

10 Keď sa pri­blížiš k niektorému mes­tu, aby si ho dobyl, ponúk­ni mu mier.

Bible21

10 Když při­táh­neš k měs­tu, abys je dobýval, nejprve mu nabídni mír.