Roháček5. Mojžišova2,28

5. Mojžišova 2:28

Deuteronomium

Po­krm mi predáš za peniaze, aby som jedol, i vody mi dáš za peniaze, aby som pil; len nech, prosím, prej­dem peší;


Verš v kontexte

27 Nech, prosím, prej­dem cez tvoju zem. Poj­dem priamo ces­tou; ne­uh­nem sa ani na­pravo ani naľavo. 28 Po­krm mi predáš za peniaze, aby som jedol, i vody mi dáš za peniaze, aby som pil; len nech, prosím, prej­dem peší; 29 učiň mi, jako mi učinili synovia Ezavovi, ktorí bývajú na Seire, a Moábi, ktorí bývajú v Áre, do­kiaľ ne­prej­dem cez Jor­dán do zeme, ktorú nám dáva Hos­podin, náš Bôh.

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

28 Po­krm mi predáš za peniaze, aby som jedol, i vody mi dáš za peniaze, aby som pil; len nech, prosím, prej­dem peší;

Evanjelický

28 Po­traviny mi predávaj za peniaze, aby som mohol jesť, vodu mi predávaj za peniaze, aby som mohol piť! Len peši chcem prej­sť,

Ekumenický

28 Po­travu mi predáš za peniaze, aby som mal čo jesť, a za peniaze mi dáš aj vodu, aby som mal čo piť. Chcem prej­sť len peši.

Bible21

28 Po­travu k jídlu i vodu k pi­tí od tebe koupím za peníze. Chtěl bych jen pěšky pro­jít tak,