Roháček5. Mojžišova2,29

5. Mojžišova 2:29

Deuteronomium

učiň mi, jako mi učinili synovia Ezavovi, ktorí bývajú na Seire, a Moábi, ktorí bývajú v Áre, do­kiaľ ne­prej­dem cez Jor­dán do zeme, ktorú nám dáva Hos­podin, náš Bôh.


Verš v kontexte

28 Po­krm mi predáš za peniaze, aby som jedol, i vody mi dáš za peniaze, aby som pil; len nech, prosím, prej­dem peší; 29 učiň mi, jako mi učinili synovia Ezavovi, ktorí bývajú na Seire, a Moábi, ktorí bývajú v Áre, do­kiaľ ne­prej­dem cez Jor­dán do zeme, ktorú nám dáva Hos­podin, náš Bôh. 30 Ale Síchon, kráľ Chešbona, nech­cel dať, aby sme prešli jeho územím, lebo Hos­podin, tvoj Bôh, za­tvr­dil jeho ducha a po­smelil jeho srd­ce, aby ho vy­dal do tvojej ruky, jako je tomu dnes.

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

29 učiň mi, jako mi učinili synovia Ezavovi, ktorí bývajú na Seire, a Moábi, ktorí bývajú v Áre, do­kiaľ ne­prej­dem cez Jor­dán do zeme, ktorú nám dáva Hos­podin, náš Bôh.

Evanjelický

29 ako mi to do­volili Ézavovi synovia, ktorí bývajú v Séíre, i Moáb­ci, ktorí bývajú v Áre, kým ne­prej­dem cez Jor­dán do krajiny, ktorú nám dáva Hos­podin, náš Boh.

Ekumenický

29 Tak mi to do­volili Ézavov­ci, ktorí bývajú v Seíre, a Moábčania, ktorí bývajú v Áre, kým ne­prej­dem cez Jor­dán do krajiny, ktorú nám dáva Hos­podin, náš Boh.

Bible21

29 jak mi to dovo­li­li synové Ezauovi byd­lící na Seí­ru i Moábští v Aru. Po­tom přejdu Jordán do země, kte­rou nám dává Hos­po­din, náš Bůh.“