Roháček5. Mojžišova2,27

5. Mojžišova 2:27

Deuteronomium

Nech, prosím, prej­dem cez tvoju zem. Poj­dem priamo ces­tou; ne­uh­nem sa ani na­pravo ani naľavo.


Verš v kontexte

26 A po­slal som po­slov z púšte Kedemót k Síchonovi, kráľovi Chešbona, so slovami po­koja vzkazujúc: 27 Nech, prosím, prej­dem cez tvoju zem. Poj­dem priamo ces­tou; ne­uh­nem sa ani na­pravo ani naľavo. 28 Po­krm mi predáš za peniaze, aby som jedol, i vody mi dáš za peniaze, aby som pil; len nech, prosím, prej­dem peší;

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

27 Nech, prosím, prej­dem cez tvoju zem. Poj­dem priamo ces­tou; ne­uh­nem sa ani na­pravo ani naľavo.

Evanjelický

27 Chcel by som prej­sť tvojou krajinou; pôj­dem len po ces­te; ne­od­bočím ani na­pravo ani naľavo.

Ekumenický

27 Do­voľ mi prej­sť tvojou krajinou. Pôj­dem len po ces­te, ne­od­bočím ani na­pravo, ani naľavo.

Bible21

27 „Ch­těl bych pro­jít tvou zemí. Půjdu jen a jen po cestě, ne­u­chýlím se od ní na­pravo ani nale­vo.