Roháček5. Mojžišova2,17

5. Mojžišova 2:17

Deuteronomium

že mi hovoril Hos­podin a riekol:


Verš v kontexte

16 A stalo sa, keď už boli vy­mreli zp­ro­stred ľudu všet­ci mužovia toho pokolenia, súci do boja, 17 že mi hovoril Hos­podin a riekol: 18 Ty prej­deš dnes­ká hranicu Moábovu, Ár,

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

17 že mi hovoril Hos­podin a riekol:

Evanjelický

17 riekol mi Hos­podin:

Ekumenický

17 Hos­podin im po­vedal:

Bible21

17 Hos­po­din mi ře­kl: