Roháček5. Mojžišova2,16

5. Mojžišova 2:16

Deuteronomium

A stalo sa, keď už boli vy­mreli zp­ro­stred ľudu všet­ci mužovia toho pokolenia, súci do boja,


Verš v kontexte

15 Bola aj ruka Hos­podinova proti nim, aby ich desila a tak vy­hubila zprostred tábora, až i vy­mreli. 16 A stalo sa, keď už boli vy­mreli zp­ro­stred ľudu všet­ci mužovia toho pokolenia, súci do boja, 17 že mi hovoril Hos­podin a riekol:

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

16 A stalo sa, keď už boli vy­mreli zp­ro­stred ľudu všet­ci mužovia toho pokolenia, súci do boja,

Evanjelický

16 Len čo vy­mreli z ľudu všet­ci bojov­níci,

Ekumenický

16 Keď spomedzi ľudu po­mreli všet­ci bojov­níci,

Bible21

16 Všich­ni bo­jovníci z lidu až do po­sledního vy­mře­li.