Roháček5. Mojžišova2,18

5. Mojžišova 2:18

Deuteronomium

Ty prej­deš dnes­ká hranicu Moábovu, Ár,


Verš v kontexte

17 že mi hovoril Hos­podin a riekol: 18 Ty prej­deš dnes­ká hranicu Moábovu, Ár, 19 a pri­blížiš sa na­proti synom Am­monovým; nebudeš ich trápiť ani si nezačínaj s nimi, lebo ti nedám vlast­níc­tva zo zeme synov Am­monových, pre­tože som ju dal synom Lotovým za vlast­níc­tvo.

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

18 Ty prej­deš dnes­ká hranicu Moábovu, Ár,

Evanjelický

18 Ty sa dnes chys­táš prej­sť moáb­ske územie pri Áre,

Ekumenický

18 Dnes prej­deš územím Moábčanov pri Áre

Bible21

18 „Dnes pro­cházíš moáb­ským územím u měs­ta Ar