Roháček5. Mojžišova18,12

5. Mojžišova 18:12

Deuteronomium

Lebo ohav­nosťou je Hospodinovi každý, kto to robí, a práve pre tie ohav­nos­ti ich vy­háňa Hos­podin, tvoj Bôh od tvojej tvári.


Verš v kontexte

11 ani bosorák ani do­pytujúci sa veštec­kého ducha ani vedomec alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕt­vych. 12 Lebo ohav­nosťou je Hospodinovi každý, kto to robí, a práve pre tie ohav­nos­ti ich vy­háňa Hos­podin, tvoj Bôh od tvojej tvári. 13 Do­konalý budeš s Hos­podinom, svojím Bohom,

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

12 Lebo ohav­nosťou je Hospodinovi každý, kto to robí, a práve pre tie ohav­nos­ti ich vy­háňa Hos­podin, tvoj Bôh od tvojej tvári.

Evanjelický

12 Lebo je Hos­podinovi ohav­ný každý, kto robí tieto veci. Pre tieto ohav­nos­ti ich vy­háňa Hos­podin, tvoj Boh, spred teba.

Ekumenický

12 Každý totiž, kto koná tieto veci, je Hos­podinovi ohav­ný. Hos­podin, tvoj Boh, práve pre tieto ohav­nos­ti tie národy vy­háňa pred tebou.

Bible21

12 Každý, kdo páchá něco ta­kového, je pro Hos­po­di­na ohavný! Právě kvů­li ta­kovým­to ohavnos­tem je Hos­po­din, tvůj Bůh, před te­bou vy­hání.