Roháček5. Mojžišova18,13

5. Mojžišova 18:13

Deuteronomium

Do­konalý budeš s Hos­podinom, svojím Bohom,


Verš v kontexte

12 Lebo ohav­nosťou je Hospodinovi každý, kto to robí, a práve pre tie ohav­nos­ti ich vy­háňa Hos­podin, tvoj Bôh od tvojej tvári. 13 Do­konalý budeš s Hos­podinom, svojím Bohom, 14 lebo tieto národy, ktoré ty zauj­meš do dedičs­tva, počúvajú na planetárov a na vešt­cov, ale tebe nedal Hos­podin, tvoj Bôh, aby si tak robil.

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

13 Do­konalý budeš s Hos­podinom, svojím Bohom,

Evanjelický

13 Buď bez­úhon­ný pred Hos­podinom, svojím Bohom.

Ekumenický

13 Buď bez­úhon­ný pred Hos­podinom, svojím Bohom.

Bible21

13 Buď cele od­dán Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu.