Roháček5. Mojžišova18,11

5. Mojžišova 18:11

Deuteronomium

ani bosorák ani do­pytujúci sa veštec­kého ducha ani vedomec alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕt­vych.


Verš v kontexte

10 Nenaj­de sa u teba ni­kto taký, kto by viedol svoj­ho syna alebo svoju dcéru cez oheň, ani veštec ani planetár ani za­klínač ani čarodej­ník 11 ani bosorák ani do­pytujúci sa veštec­kého ducha ani vedomec alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕt­vych. 12 Lebo ohav­nosťou je Hospodinovi každý, kto to robí, a práve pre tie ohav­nos­ti ich vy­háňa Hos­podin, tvoj Bôh od tvojej tvári.

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

11 ani bosorák ani do­pytujúci sa veštec­kého ducha ani vedomec alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕt­vych.

Evanjelický

11 ani za­klínač, ani vy­volávač duchov, ani jas­novidec, ani kto by sa vy­pytoval mŕt­vych.

Ekumenický

11 ani za­klínač, ani vy­volávač duchov, ani jas­novidec, ani ten, čo by sa vy­pytoval duchov mŕt­vych.

Bible21

11 za­říkávač, vy­vo­lávač du­chů, věšt­kyně ani ten, kdo se radí s mrt­vý­mi.