Roháček3. Jánov1,3

3. Jánov 1:3

Lebo som sa veľmi za­radoval, keď pri­chádzali bratia a svedčili o tvojej prav­de, tak ako ty chodíš v prav­de.


Verš v kontexte

2 Milovaný, prajem ti, žeby si sa mal vo všet­kom dob­re a že by si bol zdravý, tak ako sa má dob­re tvoja duša. 3 Lebo som sa veľmi za­radoval, keď pri­chádzali bratia a svedčili o tvojej prav­de, tak ako ty chodíš v prav­de. 4 Väčšej rados­ti nad to ne­mám, než aby som počul, že moje deti chodia v prav­de.

späť na 3. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo som sa veľmi za­radoval, keď pri­chádzali bratia a svedčili o tvojej prav­de, tak ako ty chodíš v prav­de.

Evanjelický

3 Lebo som sa veľmi za­radoval, keď prišli bratia a vy­dávali svedec­tvo o tvojej prav­de, ako chodíš v prav­de.

Ekumenický

3 Lebo som sa veľmi za­radoval, keď prišli bratia a vy­dávali svedec­tvo o tvojej ver­nos­ti prav­de a o tom, ako na­ozaj kráčaš v pravde.

Bible21

3 Udělalo mi ne­smírnou ra­dost, když přiš­li bratři a vy­dáva­li svě­de­ctví o tvé oprav­dovosti a o tom, jak ži­ješ v prav­dě.