Bible213. Jan1,3

3. Jan 1:3

Udělalo mi ne­smírnou ra­dost, když přiš­li bratři a vy­dáva­li svě­de­ctví o tvé oprav­dovosti a o tom, jak ži­ješ v prav­dě.


Verš v kontexte

2 Mi­lovaný, pře­devším si pře­ji, abys ve všem pro­spíval a byl zdráv, tak jako pro­spívá tvá duše. 3 Udělalo mi ne­smírnou ra­dost, když přiš­li bratři a vy­dáva­li svě­de­ctví o tvé oprav­dovosti a o tom, jak ži­ješ v prav­dě. 4 Nemám větší ra­dost než slyšet, že mé dě­ti ži­jí v prav­dě!

späť na 3. Jan, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo som sa veľmi za­radoval, keď pri­chádzali bratia a svedčili o tvojej prav­de, tak ako ty chodíš v prav­de.

Evanjelický

3 Lebo som sa veľmi za­radoval, keď prišli bratia a vy­dávali svedec­tvo o tvojej prav­de, ako chodíš v prav­de.

Ekumenický

3 Lebo som sa veľmi za­radoval, keď prišli bratia a vy­dávali svedec­tvo o tvojej ver­nos­ti prav­de a o tom, ako na­ozaj kráčaš v pravde.

Bible21

3 Udělalo mi ne­smírnou ra­dost, když přiš­li bratři a vy­dáva­li svě­de­ctví o tvé oprav­dovosti a o tom, jak ži­ješ v prav­dě.

Bible213. Jan1,3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček