Roháček2. Tesalonickým1,4

2. Tesalonickým 1:4

takže my sami sa chválime vami v cir­k­viach Božích ohľad­ne vašej tr­pez­livos­ti a viery vo všet­kých vašich prena­sledovaniach a súženiach, ktoré znášate,


Verš v kontexte

3 Pod­lžní sme ďakovať vždyc­ky Bohu za vás, bratia, ako je slušné, pre­tože veľmi ras­tie vaša viera, a množí sa lás­ka jed­ného každého všet­kých vás na­proti jeden­druhému, 4 takže my sami sa chválime vami v cir­k­viach Božích ohľad­ne vašej tr­pez­livos­ti a viery vo všet­kých vašich prena­sledovaniach a súženiach, ktoré znášate, 5 čo je zjavným dôkazom spraved­livého súdu Božieho, aby ste boli učinení hod­nými kráľov­stva Božieho, za ktoré aj tr­píte,

späť na 2. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 takže my sami sa chválime vami v cir­k­viach Božích ohľad­ne vašej tr­pez­livos­ti a viery vo všet­kých vašich prena­sledovaniach a súženiach, ktoré znášate,

Evanjelický

4 takže sa my sami vami chválime po Božích cir­kev­ných zboroch pre vašu vy­trvalosť a ver­nosť aj pri všet­kých prena­sledovaniach a súženiach, ktoré znášate.

Ekumenický

4 A tak sa aj my vami chválime v Božích cir­kvách pre vašu vy­trvalosť a vieru vo všet­kých prena­sledovaniach a súženiach, ktoré znášate.

Bible21

4 Sami se vá­mi v Božích církvích chlu­bí­me – vaší vy­trva­lostí a věrností ve všech pronásledováních a souženích, která snáší­te.