Ekumenický2. Tesalonickým1,4

2. Tesalonickým 1:4

A tak sa aj my vami chválime v Božích cir­kvách pre vašu vy­trvalosť a vieru vo všet­kých prena­sledovaniach a súženiach, ktoré znášate.


Verš v kontexte

3 Bratia, sme po­vin­ní ustavične ďakovať za vás Bohu, ako sa sluší, pre­tože vaša viera nad­mieru ras­tie a vzájom­ná lás­ka vás všet­kých sa roz­hojňuje. 4 A tak sa aj my vami chválime v Božích cir­kvách pre vašu vy­trvalosť a vieru vo všet­kých prena­sledovaniach a súženiach, ktoré znášate. 5 Ony sú znamením spravod­livého Božieho súdu, aby ste boli uznaní za hod­ných Božieho kráľov­stva, za ktoré aj tr­píte.

späť na 2. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 takže my sami sa chválime vami v cir­k­viach Božích ohľad­ne vašej tr­pez­livos­ti a viery vo všet­kých vašich prena­sledovaniach a súženiach, ktoré znášate,

Evanjelický

4 takže sa my sami vami chválime po Božích cir­kev­ných zboroch pre vašu vy­trvalosť a ver­nosť aj pri všet­kých prena­sledovaniach a súženiach, ktoré znášate.

Ekumenický

4 A tak sa aj my vami chválime v Božích cir­kvách pre vašu vy­trvalosť a vieru vo všet­kých prena­sledovaniach a súženiach, ktoré znášate.

Bible21

4 Sami se vá­mi v Božích církvích chlu­bí­me – vaší vy­trva­lostí a věrností ve všech pronásledováních a souženích, která snáší­te.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček