Roháček2. Samuelova18,8

2. Samuelova 18:8

Lebo sa tam rozšírila bit­ka po celej tej krajine, a viacerých z ľudu strávil les, ako bolo tých, ktorých strávil meč toho dňa.


Verš v kontexte

7 A bol tam porazený ľud Iz­raelov od služob­níkov Dávidových. A bola to tam veľká porážka toho dňa. Pad­lo ich dvadsať tisíc. 8 Lebo sa tam rozšírila bit­ka po celej tej krajine, a viacerých z ľudu strávil les, ako bolo tých, ktorých strávil meč toho dňa. 9 A pri­hodilo sa, že sa stretol Ab­salom so služob­ník­mi Dávidovými. A Ab­salom jaz­dil na mulici, a keď podišla mulica pod hus­té konáre toho veľkého duba, za­chytila sa jeho hlava na dube, takže visel medzi nebom a medzi zemou, a mulica, ktorá bola pod ním, bežala ďalej.

späť na 2. Samuelova, 18

Príbuzné preklady Roháček

8 Lebo sa tam rozšírila bit­ka po celej tej krajine, a viacerých z ľudu strávil les, ako bolo tých, ktorých strávil meč toho dňa.

Evanjelický

8 Bit­ka sa rozšírila na celú krajinu, takže v ten deň po­hl­til z ľudu viac les ako meč.

Ekumenický

8 Boj sa rozšíril na celý tamojší kraj. V ten deň po­hl­til les viac ľudí než meč.

Bible21

8 Boj se rozšířil po ce­lém kra­ji a les toho dne po­hl­til více mužů, než ko­lik jich padlo mečem.