Ekumenický2. Samuelova18,8

2. Samuelova 18:8

Boj sa rozšíril na celý tamojší kraj. V ten deň po­hl­til les viac ľudí než meč.


Verš v kontexte

7 Dávidovi služob­níci tam porazili iz­rael­ský ľud. V ten deň tam utr­peli ťažkú porážku so stratou dvad­saťtisíc mužov. 8 Boj sa rozšíril na celý tamojší kraj. V ten deň po­hl­til les viac ľudí než meč. 9 Ab­solón pri jaz­de na mulici sa náh­le ocitol pred Dávidovými služob­ník­mi. Keď sa mulica pred­ierala pod konár­mi mohut­ného duba, Ab­solón sa za­chytil hlavou na dub a zo­stal visieť vo vzduchu, kým mulica spod neho ušla.

späť na 2. Samuelova, 18

Príbuzné preklady Roháček

8 Lebo sa tam rozšírila bit­ka po celej tej krajine, a viacerých z ľudu strávil les, ako bolo tých, ktorých strávil meč toho dňa.

Evanjelický

8 Bit­ka sa rozšírila na celú krajinu, takže v ten deň po­hl­til z ľudu viac les ako meč.

Ekumenický

8 Boj sa rozšíril na celý tamojší kraj. V ten deň po­hl­til les viac ľudí než meč.

Bible21

8 Boj se rozšířil po ce­lém kra­ji a les toho dne po­hl­til více mužů, než ko­lik jich padlo mečem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček