Roháček2. Samuelova13,3

2. Samuelova 13:3

A Am­non mal priateľa, ktorému bolo meno Jonadáb. Bol to syn Šimu, brata Dávidov­ho. A Jonadáb bol veľmi múd­ry muž.


Verš v kontexte

2 A Am­nonovi bolo tak úz­ko, že bol až ne­moc­ný pre Támar, svoju ses­tru, pre­tože bola pan­nou, a Am­nonovi sa videlo ne­možným vy­konať jej voľačo. 3 A Am­non mal priateľa, ktorému bolo meno Jonadáb. Bol to syn Šimu, brata Dávidov­ho. A Jonadáb bol veľmi múd­ry muž. 4 A po­vedal mu: Prečo ty tak chrad­neš, kraleviču, zo dňa na deň? Či mi ne­povieš? A Am­non mu po­vedal: Támar, ses­tru Ab­saloma, svoj­ho brata, milujem.

späť na 2. Samuelova, 13

Príbuzné preklady Roháček

3 A Am­non mal priateľa, ktorému bolo meno Jonadáb. Bol to syn Šimu, brata Dávidov­ho. A Jonadáb bol veľmi múd­ry muž.

Evanjelický

3 Mal však priateľa menom Jónádáb. Bol to syn Dávidov­ho brata Šimeu. Jónádáb bol veľmi múd­ry človek.

Ekumenický

3 Mal však priateľa Jónadaba, syna Dávidov­ho brata Šimeu; bol to veľmi chyt­rý muž.

Bible21

3 Amnon měl jedno­ho pří­te­le jménem Jo­na­dab. Ten­to Jo­na­dab, syn Davi­dova bra­t­ra Ši­mey, byl vel­mi chyt­rý člověk.