Roháček2. Samuelova13,2

2. Samuelova 13:2

A Am­nonovi bolo tak úz­ko, že bol až ne­moc­ný pre Támar, svoju ses­tru, pre­tože bola pan­nou, a Am­nonovi sa videlo ne­možným vy­konať jej voľačo.


Verš v kontexte

1 Po­tom sa stalo toto. Absalom, syn Dávidov, mal krás­nu ses­tru, ktorej bolo meno Támar, a miloval ju Am­non, syn Dávidov. 2 A Am­nonovi bolo tak úz­ko, že bol až ne­moc­ný pre Támar, svoju ses­tru, pre­tože bola pan­nou, a Am­nonovi sa videlo ne­možným vy­konať jej voľačo. 3 A Am­non mal priateľa, ktorému bolo meno Jonadáb. Bol to syn Šimu, brata Dávidov­ho. A Jonadáb bol veľmi múd­ry muž.

späť na 2. Samuelova, 13

Príbuzné preklady Roháček

2 A Am­nonovi bolo tak úz­ko, že bol až ne­moc­ný pre Támar, svoju ses­tru, pre­tože bola pan­nou, a Am­nonovi sa videlo ne­možným vy­konať jej voľačo.

Evanjelický

2 Am­nón sa sužoval, až ochorel pre svoju ses­tru Támár, lebo bola pan­nou, a jemu sa zdalo ne­možné do­pus­tiť sa niečoho voči nej.

Ekumenický

2 Am­nón sa chorob­ne trápil pre svoju ses­tru Támar. Bola totiž pan­nou a Am­nónovi sa zdalo ne­možné jej niečo urobiť.

Bible21

2 Amnon se pro svou sest­ru Tá­mar tak soužil, až z toho one­mo­cněl. Byla to pan­na a jemu se zdálo ne­možné něče­ho u ní do­sáhnout.