Roháček2. Samuelova1,20

2. Samuelova 1:20

Ne­oz­nám­te toho v Gáte, ne­zves­tuj­te na uliciach Aškalóna, aby sa neradovaly dcéry Filištínov, aby ne­plesaly dcéry ne­ob­rezan­cov!


Verš v kontexte

19 Oj, kráso Iz­raelova! Na tvojich výšinách - za­bitý! Jako pad­li hr­dinovia! 20 Ne­oz­nám­te toho v Gáte, ne­zves­tuj­te na uliciach Aškalóna, aby sa neradovaly dcéry Filištínov, aby ne­plesaly dcéry ne­ob­rezan­cov! 21 Oj, vr­chy v Gil­boe! Nech nepadá na vás rosa, ani nech neprší na vás dážď, ani nech nie je tam poľa, k­toré by po­skyt­lo obeť po­z­dvi­hnutia! Lebo tam bol po­tup­ne po­vr­hnutý štít m­nohých hrdinov, štít Sau­lov, bez toho, že by bol býval po­mazaný olejom.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 Ne­oz­nám­te toho v Gáte, ne­zves­tuj­te na uliciach Aškalóna, aby sa neradovaly dcéry Filištínov, aby ne­plesaly dcéry ne­ob­rezan­cov!

Evanjelický

20 Ne­oz­namuj­te to v Gate, neroz­hlasuj­te po uliciach Aškelónu, aby sa ne­tešili dcéry Filištín­cov a nejasali dcéry ne­ob­rezan­cov.

Ekumenický

20 Nehovor­te o tom v Gáte, neh­lásaj­te to v uliciach Aškalónu, nech sa ne­tešia dcéry Filištín­cov, nech nejasajú dcéry ne­ob­rezan­cov.

Bible21

20 Ať se to v Gatu nikdo nedozví, ať to ne­o­hlašují v aške­lon­ských ulicích, ať se ne­ra­dují fi­lištín­ské dcery, ať nejásají dce­ry ne­obřezaných!