Ekumenický2. Samuelova1,20

2. Samuelova 1:20

Nehovor­te o tom v Gáte, neh­lásaj­te to v uliciach Aškalónu, nech sa ne­tešia dcéry Filištín­cov, nech nejasajú dcéry ne­ob­rezan­cov.


Verš v kontexte

19 Tvoj vý­kvet, Iz­rael, po­bitý leží na tvojich výšinách! Ako len popadali hr­dinovia! 20 Nehovor­te o tom v Gáte, neh­lásaj­te to v uliciach Aškalónu, nech sa ne­tešia dcéry Filištín­cov, nech nejasajú dcéry ne­ob­rezan­cov. 21 Vr­chy Gil­bóy, nech vás ne­zvlaží rosa ani dážď, polia nech ne­vydávajú obet­né dary, lebo tam sa skropil štít hr­dinov, štít Sau­lov, po­mazaný nie olejom,

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 Ne­oz­nám­te toho v Gáte, ne­zves­tuj­te na uliciach Aškalóna, aby sa neradovaly dcéry Filištínov, aby ne­plesaly dcéry ne­ob­rezan­cov!

Evanjelický

20 Ne­oz­namuj­te to v Gate, neroz­hlasuj­te po uliciach Aškelónu, aby sa ne­tešili dcéry Filištín­cov a nejasali dcéry ne­ob­rezan­cov.

Ekumenický

20 Nehovor­te o tom v Gáte, neh­lásaj­te to v uliciach Aškalónu, nech sa ne­tešia dcéry Filištín­cov, nech nejasajú dcéry ne­ob­rezan­cov.

Bible21

20 Ať se to v Gatu nikdo nedozví, ať to ne­o­hlašují v aške­lon­ských ulicích, ať se ne­ra­dují fi­lištín­ské dcery, ať nejásají dce­ry ne­obřezaných!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček