Roháček2. Samuelova1,19

2. Samuelova 1:19

Oj, kráso Iz­raelova! Na tvojich výšinách - za­bitý! Jako pad­li hr­dinovia!


Verš v kontexte

18 a kázal ju naučiť synov Júdových, pieseň, zvanú: Lučište. Hľa, je na­písaná v knihe Spraved­livého, Úprimného. 19 Oj, kráso Iz­raelova! Na tvojich výšinách - za­bitý! Jako pad­li hr­dinovia! 20 Ne­oz­nám­te toho v Gáte, ne­zves­tuj­te na uliciach Aškalóna, aby sa neradovaly dcéry Filištínov, aby ne­plesaly dcéry ne­ob­rezan­cov!

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 Oj, kráso Iz­raelova! Na tvojich výšinách - za­bitý! Jako pad­li hr­dinovia!

Evanjelický

19 Oz­doba tvoja, Iz­rael, na tvojich výšinách po­bitá, ó, ako pad­li bohatieri!

Ekumenický

19 Tvoj vý­kvet, Iz­rael, po­bitý leží na tvojich výšinách! Ako len popadali hr­dinovia!

Bible21

19 Ach, Iz­rae­li, tvá ozdo­baza­bi­ta leží na tvých výšinách! Jak pad­li hr­di­nové!