Roháček2. Samuelova1,16

2. Samuelova 1:16

A Dávid mu riekol: Tvoja krv nech je na tvoju hlavu, lebo tvoje ­vlast­né ústa svedčily proti tebe, keď si po­vedal: Ja som za­bil po­mazaného Hos­podinov­ho.


Verš v kontexte

15 A Dávid za­volajúc jed­ného z mláden­cov po­vedal: Pri­stúp a obor sa na neho! A uderil ho, a zo­mrel. 16 A Dávid mu riekol: Tvoja krv nech je na tvoju hlavu, lebo tvoje ­vlast­né ústa svedčily proti tebe, keď si po­vedal: Ja som za­bil po­mazaného Hos­podinov­ho. 17 Vtedy trúch­lil Dávid a spieval túto trúch­livú pieseň nad Sau­lom a nad Jonatánom, jeho synom,

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 A Dávid mu riekol: Tvoja krv nech je na tvoju hlavu, lebo tvoje ­vlast­né ústa svedčily proti tebe, keď si po­vedal: Ja som za­bil po­mazaného Hos­podinov­ho.

Evanjelický

16 Dávid mu ešte pri­volal: Tvoja krv na tvoju hlavu, lebo tvoje vlast­né ús­ta ťa usvedčili, keď si po­vedal: Ja som usmr­til po­mazaného Hos­podinov­ho.

Ekumenický

16 Dávid po­vedal: Nech vina za preliatu krv pad­ne na tvoju hlavu, vlast­né ús­ta ťa usvedčili, keď si po­vedal: Ja som za­bil Hos­podinov­ho po­mazaného.

Bible21

16 Ještě před­tím mu David ře­kl: „Tvá krev na tvou hlavu! Vlastní­mi ús­ty jsi na sebe ře­kl: To já jsem za­bil Hos­po­di­nova pomazaného.“