Ekumenický2. Samuelova1,16

2. Samuelova 1:16

Dávid po­vedal: Nech vina za preliatu krv pad­ne na tvoju hlavu, vlast­né ús­ta ťa usvedčili, keď si po­vedal: Ja som za­bil Hos­podinov­ho po­mazaného.


Verš v kontexte

15 Dávid za­volal jed­ného z mládencov a roz­kázal: Poď sem a zabi ho. On sa oboril naňho a ten zo­mrel. 16 Dávid po­vedal: Nech vina za preliatu krv pad­ne na tvoju hlavu, vlast­né ús­ta ťa usvedčili, keď si po­vedal: Ja som za­bil Hos­podinov­ho po­mazaného. 17 Dávid za­spieval nad Sau­lom a Jonatánom žalo­spev.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 A Dávid mu riekol: Tvoja krv nech je na tvoju hlavu, lebo tvoje ­vlast­né ústa svedčily proti tebe, keď si po­vedal: Ja som za­bil po­mazaného Hos­podinov­ho.

Evanjelický

16 Dávid mu ešte pri­volal: Tvoja krv na tvoju hlavu, lebo tvoje vlast­né ús­ta ťa usvedčili, keď si po­vedal: Ja som usmr­til po­mazaného Hos­podinov­ho.

Ekumenický

16 Dávid po­vedal: Nech vina za preliatu krv pad­ne na tvoju hlavu, vlast­né ús­ta ťa usvedčili, keď si po­vedal: Ja som za­bil Hos­podinov­ho po­mazaného.

Bible21

16 Ještě před­tím mu David ře­kl: „Tvá krev na tvou hlavu! Vlastní­mi ús­ty jsi na sebe ře­kl: To já jsem za­bil Hos­po­di­nova pomazaného.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček