Roháček2. Samuelova1,17

2. Samuelova 1:17

Vtedy trúch­lil Dávid a spieval túto trúch­livú pieseň nad Sau­lom a nad Jonatánom, jeho synom,


Verš v kontexte

16 A Dávid mu riekol: Tvoja krv nech je na tvoju hlavu, lebo tvoje ­vlast­né ústa svedčily proti tebe, keď si po­vedal: Ja som za­bil po­mazaného Hos­podinov­ho. 17 Vtedy trúch­lil Dávid a spieval túto trúch­livú pieseň nad Sau­lom a nad Jonatánom, jeho synom, 18 a kázal ju naučiť synov Júdových, pieseň, zvanú: Lučište. Hľa, je na­písaná v knihe Spraved­livého, Úprimného.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Vtedy trúch­lil Dávid a spieval túto trúch­livú pieseň nad Sau­lom a nad Jonatánom, jeho synom,

Evanjelický

17 Vtedy Dávid za­spieval ten­to žalo­spev nad Sau­lom a nad jeho synom Jonatánom

Ekumenický

17 Dávid za­spieval nad Sau­lom a Jonatánom žalo­spev.

Bible21

17 David pak nad Sau­lem a jeho synem Jo­na­tanem zpíval ten­to žalo­z­pěv