Roháček2. Samuelova1,13

2. Samuelova 1:13

A Dávid riekol mláden­covi, ktorý mu to oznamoval: Od­kiaľ si ty? A odpovedal: Som syn muža amalechit­ského po­hos­tína.


Verš v kontexte

12 A smútili a plakali a pos­tili sa až do večera pre Sau­la a pre Jonatána, jeho syna, jako i pre ľud Hos­podinov a pre dom Iz­raelov, pre­tože pad­li mečom. 13 A Dávid riekol mláden­covi, ktorý mu to oznamoval: Od­kiaľ si ty? A odpovedal: Som syn muža amalechit­ského po­hos­tína. 14 Na to mu riekol Dávid: Ako je to, že si sa nebál vy­strieť svoju ruku, aby si za­hubil po­mazaného Hos­podinov­ho?

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 A Dávid riekol mláden­covi, ktorý mu to oznamoval: Od­kiaľ si ty? A odpovedal: Som syn muža amalechit­ského po­hos­tína.

Evanjelický

13 Dávid sa pýtal mláden­ca, ktorý mu to oznámil: Od­kiaľ si? On od­povedal: Som synom cudzin­ca, muža Amálékov­ca.

Ekumenický

13 Nato sa spýtal Dávid mladého po­sla, ktorý mu priniesol správu: Od­kiaľ si? On od­povedal: Som syn is­tého Amáleka, pri­sťahoval­ca.

Bible21

13 Po­tom se David mladíka, který mu při­ne­sl tu zprávu, ze­ptal: „Odkud že jsi?“ „Jsem syn jedno­ho amale­kov­ského přistěhovalce,“ od­po­věděl.