Ekumenický2. Samuelova1,13

2. Samuelova 1:13

Nato sa spýtal Dávid mladého po­sla, ktorý mu priniesol správu: Od­kiaľ si? On od­povedal: Som syn is­tého Amáleka, pri­sťahoval­ca.


Verš v kontexte

12 Smútili, plakali a pos­tili sa až do večera pre Sau­la a jeho syna Jonatána, pre Hos­podinov ľud a dom Iz­raela, pre­tože pad­li mečom. 13 Nato sa spýtal Dávid mladého po­sla, ktorý mu priniesol správu: Od­kiaľ si? On od­povedal: Som syn is­tého Amáleka, pri­sťahoval­ca. 14 Dávid mu po­vedal: Ako si sa opovážil dot­knúť a za­biť Hos­podinov­ho po­mazaného?

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 A Dávid riekol mláden­covi, ktorý mu to oznamoval: Od­kiaľ si ty? A odpovedal: Som syn muža amalechit­ského po­hos­tína.

Evanjelický

13 Dávid sa pýtal mláden­ca, ktorý mu to oznámil: Od­kiaľ si? On od­povedal: Som synom cudzin­ca, muža Amálékov­ca.

Ekumenický

13 Nato sa spýtal Dávid mladého po­sla, ktorý mu priniesol správu: Od­kiaľ si? On od­povedal: Som syn is­tého Amáleka, pri­sťahoval­ca.

Bible21

13 Po­tom se David mladíka, který mu při­ne­sl tu zprávu, ze­ptal: „Odkud že jsi?“ „Jsem syn jedno­ho amale­kov­ského přistěhovalce,“ od­po­věděl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček