Roháček2. Samuelova1,14

2. Samuelova 1:14

Na to mu riekol Dávid: Ako je to, že si sa nebál vy­strieť svoju ruku, aby si za­hubil po­mazaného Hos­podinov­ho?


Verš v kontexte

13 A Dávid riekol mláden­covi, ktorý mu to oznamoval: Od­kiaľ si ty? A odpovedal: Som syn muža amalechit­ského po­hos­tína. 14 Na to mu riekol Dávid: Ako je to, že si sa nebál vy­strieť svoju ruku, aby si za­hubil po­mazaného Hos­podinov­ho? 15 A Dávid za­volajúc jed­ného z mláden­cov po­vedal: Pri­stúp a obor sa na neho! A uderil ho, a zo­mrel.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Na to mu riekol Dávid: Ako je to, že si sa nebál vy­strieť svoju ruku, aby si za­hubil po­mazaného Hos­podinov­ho?

Evanjelický

14 Dávid mu po­vedal: Ako si sa opovážil vy­strieť ruku a za­biť po­mazaného Hos­podinov­ho?

Ekumenický

14 Dávid mu po­vedal: Ako si sa opovážil dot­knúť a za­biť Hos­podinov­ho po­mazaného?

Bible21

14 „A to ses ne­bál vztáhnout ruku a za­bít Hos­po­di­nova po­mazaného? ! ře­kl mu na to David.