Roháček2. Korintským7,6

2. Korintským 7:6

Ale ten, ktorý teší ponížených, Bôh, po­tešil nás príchodom Títovým,


Verš v kontexte

5 Lebo aj keď sme boli prišli do Macedonie, ne­malo naše telo nijakého od­počin­ku; ale všade vo všet­kom s­me boli súžení, zvon­ku boje, zdnuká strachy. 6 Ale ten, ktorý teší ponížených, Bôh, po­tešil nás príchodom Títovým, 7 no, nie len jeho príchodom, ale aj po­tešením, ktorým sa po­tešil nad vami zves­tujúc nám vašu túžbu, vaše kvílenie, vašu hor­livosť za mňa, tak že som sa tým väčšmi za­radoval.

späť na 2. Korintským, 7

Príbuzné preklady Roháček

6 Ale ten, ktorý teší ponížených, Bôh, po­tešil nás príchodom Títovým,

Evanjelický

6 Ale Boh, ktorý po­tešuje ponížených, po­tešil nás príchodom Títovým.

Ekumenický

6 No Boh, ktorý po­tešuje ponížených, po­tešil nás Títovým príchodom,

Bible21

6 Ale Bůh, který po­těšuje sklíčené, nás po­těšil přícho­dem Ti­ta,