Evanjelický2. Korintským7,6

2. Korintským 7:6

Ale Boh, ktorý po­tešuje ponížených, po­tešil nás príchodom Títovým.


Verš v kontexte

5 Veď aj keď sme prišli do Macedónie, ne­malo naše telo nijaký od­počinok, ale ties­není sme boli všelijako; zvon­ku bor­by, zdnu obavy. 6 Ale Boh, ktorý po­tešuje ponížených, po­tešil nás príchodom Títovým. 7 A nielen jeho príchodom, ale aj po­tešením, ktorým ste ho vy po­tešili, keď nám rozp­rával o vašej túžbe, o vašom kvílení, o vašom hor­lení za mňa, takže som sa tým väčšmi za­radoval.

späť na 2. Korintským, 7

Príbuzné preklady Roháček

6 Ale ten, ktorý teší ponížených, Bôh, po­tešil nás príchodom Títovým,

Evanjelický

6 Ale Boh, ktorý po­tešuje ponížených, po­tešil nás príchodom Títovým.

Ekumenický

6 No Boh, ktorý po­tešuje ponížených, po­tešil nás Títovým príchodom,

Bible21

6 Ale Bůh, který po­těšuje sklíčené, nás po­těšil přícho­dem Ti­ta,