Roháček2. Korintským2,9

2. Korintským 2:9

Lebo na to som aj písal, aby som po­znal vašu do­kázanosť, či ste po­slušní ku všet­kému.


Verš v kontexte

8 Pre­to vás prosím, žeby ste mu pre­ukázali lás­ku. 9 Lebo na to som aj písal, aby som po­znal vašu do­kázanosť, či ste po­slušní ku všet­kému. 10 A komu čo od­púšťate, i ja; lebo i ja, čo som od­pus­til, ak som čo od­pus­til, urobil som to pre vás, pred tvárou Kris­ta, aby ste neboli oklamaní od satana,

späť na 2. Korintským, 2

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo na to som aj písal, aby som po­znal vašu do­kázanosť, či ste po­slušní ku všet­kému.

Evanjelický

9 Veď pre­to som aj písal, aby som sa pre­svedčil, či ste vo všet­kom po­slušní.

Ekumenický

9 Veď pre­to som to na­písal, aby som po­znal, ako sa osvedčíte a či ste vo všet­kom po­slušní.

Bible21

9 Psal jsem vám to­tiž pro­to, abych vás vy­zkoušel a po­znal, zda jste ve všem po­s­lušní.