Ekumenický2. Korintským2,9

2. Korintským 2:9

Veď pre­to som to na­písal, aby som po­znal, ako sa osvedčíte a či ste vo všet­kom po­slušní.


Verš v kontexte

8 A pre­to vás prosím, aby ste mu pre­ukázali lás­ku. 9 Veď pre­to som to na­písal, aby som po­znal, ako sa osvedčíte a či ste vo všet­kom po­slušní. 10 Komu vy niečo od­pus­títe, tomu od­pus­tím aj ja. Keď som ja niečo od­pus­til — ak som mal čo od­púšťať — robím to pred tvárou Kris­ta pre vás,

späť na 2. Korintským, 2

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo na to som aj písal, aby som po­znal vašu do­kázanosť, či ste po­slušní ku všet­kému.

Evanjelický

9 Veď pre­to som aj písal, aby som sa pre­svedčil, či ste vo všet­kom po­slušní.

Ekumenický

9 Veď pre­to som to na­písal, aby som po­znal, ako sa osvedčíte a či ste vo všet­kom po­slušní.

Bible21

9 Psal jsem vám to­tiž pro­to, abych vás vy­zkoušel a po­znal, zda jste ve všem po­s­lušní.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček