Roháček2. Korintským12,5

2. Korintským 12:5

Za takého sa budem chváliť, ale sám za seba sa nebudem chváliť, iba svojimi slabosťami.


Verš v kontexte

4 že bol vy­tr­hnutý do raja a počul ne­vys­loviteľné slová, ktoré ne­smie človek hovoriť. 5 Za takého sa budem chváliť, ale sám za seba sa nebudem chváliť, iba svojimi slabosťami. 6 Lebo keby som sa chcel po­chváliť, nebudem bez­rozum­ným, lebo veď po­viem prav­du; ale sa zdŕžam, aby nie­kto ne­mys­lel o mne viac, ako čo vidí pri mne alebo čo odo mňa čuje.

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

5 Za takého sa budem chváliť, ale sám za seba sa nebudem chváliť, iba svojimi slabosťami.

Evanjelický

5 Tým­to sa teda budem chváliť, sám sebou sa však nebudem chváliť, ak len nie slabosťami.

Ekumenický

5 Tým­to sa teda budem chváliť. Sebou samým sa nebudem chváliť, iba ak slabosťami.

Bible21

5 Tím­to se tedy budu chlu­bit, ale sám se­bou se chlu­bit ne­hod­lám, je­dině snad svý­mi sla­bost­mi.