Roháček2. Korintským12,4

2. Korintským 12:4

že bol vy­tr­hnutý do raja a počul ne­vys­loviteľné slová, ktoré ne­smie človek hovoriť.


Verš v kontexte

3 A znám takého človeka - či v tele, či krome tela, ne­viem; Bôh vie -, 4 že bol vy­tr­hnutý do raja a počul ne­vys­loviteľné slová, ktoré ne­smie človek hovoriť. 5 Za takého sa budem chváliť, ale sám za seba sa nebudem chváliť, iba svojimi slabosťami.

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

4 že bol vy­tr­hnutý do raja a počul ne­vys­loviteľné slová, ktoré ne­smie človek hovoriť.

Evanjelický

4 že uchvátený bol do raja a počul ne­vys­loviteľné reči, ktoré človek ne­smie ani vy­sloviť.

Ekumenický

4 bol uchvátený do raja a počul ne­vys­loviteľné slová, ktoré človek ne­smie vy­sloviť.

Bible21

4 byl vy­tržen do ráje, kde slyšel ne­po­psa­telné věci, které člověk ani nemůže vy­po­vědět.