Roháček2. Korintským12,18

2. Korintským 12:18

Prosil som Títa a po­slal s ním toho brata. Či vás azda Títus oškodil? Či sme nechodili v tom is­tom duchu? Či nie v tých is­tých šľapajach?


Verš v kontexte

17 Však som vás len ne­oškodil nie­kym z tých, ktorých som bol po­slal k vám? 18 Prosil som Títa a po­slal s ním toho brata. Či vás azda Títus oškodil? Či sme nechodili v tom is­tom duchu? Či nie v tých is­tých šľapajach? 19 Dáv­no sa dom­nievate, že sa pred vami bránime; pred Bohom v Kris­tovi hovoríme a to všet­ko, milovaní, pre vaše vzdelanie.

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

18 Prosil som Títa a po­slal s ním toho brata. Či vás azda Títus oškodil? Či sme nechodili v tom is­tom duchu? Či nie v tých is­tých šľapajach?

Evanjelický

18 Pop­rosil som Títa a spolu s ním po­slal som onoho brata. Vy­korisťoval vás vari Títos? Či sme ne­pok­račovali v tom is­tom duchu, v tých is­tých šľapajach?

Ekumenický

18 Pop­rosil som Títa a po­slal som s ním brata. A či vás Títus vy­korisťoval? Či sme ne­po­stupovali v tom is­tom duchu a v tých is­tých šľapajach?

Bible21

18 Požádal jsem o po­moc Tita a po­slal jsem s ním jedno­ho bra­t­ra. Že by vás pod­ve­dl Ti­tus? Ne­jedna­li jsme ve stejném du­chu? Neš­li jsme ve stejných šlépějích?