Roháček2. Jánov1,7

2. Jánov 1:7

Lebo mnohí bludári vy­šli do sveta, ktorí ne­vyz­návajú Ježiša Kris­ta, prišlého v tele. To je ten bludár a an­ti­krist.


Verš v kontexte

6 A toto je tá lás­ka, aby sme chodili podľa jeho pri­kázaní. To je to pri­kázanie, ako ste počuli od počiat­ku, aby ste v nej chodili. 7 Lebo mnohí bludári vy­šli do sveta, ktorí ne­vyz­návajú Ježiša Kris­ta, prišlého v tele. To je ten bludár a an­ti­krist. 8 Maj­te na seba po­zor, aby sme nezt­ratili toho, čoho sme sa doteraz dopracovali, ale aby sme do­stali pl­nú mzdu.

späť na 2. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo mnohí bludári vy­šli do sveta, ktorí ne­vyz­návajú Ježiša Kris­ta, prišlého v tele. To je ten bludár a an­ti­krist.

Evanjelický

7 Lebo mnohí zvod­covia vy­šli do sveta, ktorí ne­vyz­návajú Ježiša ako Kris­ta, ktorý prišiel v tele; to sú ten zvod­ca a an­ti­krist.

Ekumenický

7 Veď do sveta vy­šlo mnoho zvod­cov, ktorí ne­vyz­návajú, že Ježiš Kris­tus prišiel v tele. To je ten zvod­ca a an­ti­krist.

Bible21

7 Do svě­ta to­tiž vy­š­la spous­ta bludařů, kteří ne­vy­znávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý ta­kový je bludař a an­tikrist.