Bible212. Jan1,7

2. Jan 1:7

Do svě­ta to­tiž vy­š­la spous­ta bludařů, kteří ne­vy­znávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý ta­kový je bludař a an­tikrist.


Verš v kontexte

6 V tom je lás­ka, abychom ži­li pod­le jeho přikázání. To přikázání jste slyše­li od počátku, a tak pod­le něj žij­te. 7 Do svě­ta to­tiž vy­š­la spous­ta bludařů, kteří ne­vy­znávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý ta­kový je bludař a an­tikrist. 8 Pro­to si dej­te po­zor, abychom ne­ztra­ti­li to, oč jsme usi­lova­li; nenech­me se připravit o plnou odpla­tu.

späť na 2. Jan, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo mnohí bludári vy­šli do sveta, ktorí ne­vyz­návajú Ježiša Kris­ta, prišlého v tele. To je ten bludár a an­ti­krist.

Evanjelický

7 Lebo mnohí zvod­covia vy­šli do sveta, ktorí ne­vyz­návajú Ježiša ako Kris­ta, ktorý prišiel v tele; to sú ten zvod­ca a an­ti­krist.

Ekumenický

7 Veď do sveta vy­šlo mnoho zvod­cov, ktorí ne­vyz­návajú, že Ježiš Kris­tus prišiel v tele. To je ten zvod­ca a an­ti­krist.

Bible21

7 Do svě­ta to­tiž vy­š­la spous­ta bludařů, kteří ne­vy­znávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý ta­kový je bludař a an­tikrist.

Bible212. Jan1,7

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček