Roháček1. Timoteovi2,10

1. Timoteovi 2:10

ale to, čo sluší ženám, ktoré p­riz­návajúc sa k Bohu sľubujú bohaboj­nosť, dob­rými skut­kami.


Verš v kontexte

9 Tak iste aj ženy, v rúchu zdob­nom a slušnom, oz­dobovať sa so styd­livosťou a roz­um­nosťou, nie zá­pletami a zlatom alebo per­lami alebo drahým rúchom, 10 ale to, čo sluší ženám, ktoré p­riz­návajúc sa k Bohu sľubujú bohaboj­nosť, dob­rými skut­kami. 11 Žena nech sa v tichos­ti učí s celou pod­danosťou.

späť na 1. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

10 ale to, čo sluší ženám, ktoré p­riz­návajúc sa k Bohu sľubujú bohaboj­nosť, dob­rými skut­kami.

Evanjelický

10 ale dob­rými skut­kami, ako sa pat­rí na ženy, ktoré sa pri­znávajú k bohaboj­nos­ti.

Ekumenický

10 ale nech sa oz­dobujú dob­rými skut­kami, ako sa sluší ženám, ktoré sa roz­hod­li pre zbožný život.

Bible21

10 ale dob­rý­mi skutky, jak se sluší na že­ny, které se hlásí ke zbožnosti.