Roháček1. Tesalonickým5,28

1. Tesalonickým 5:28

Milosť našeho Pána Ježiša Kris­ta nech je s vami! Ameň.


Verš v kontexte

26 Po­zdravuj­te všet­kých bratov svätým boz­kom. 27 Prísahou vás za­väzujem na Pána, aby bol list prečítaný všet­kým svätým bratom. 28 Milosť našeho Pána Ježiša Kris­ta nech je s vami! Ameň.

späť na 1. Tesalonickým, 5

Príbuzné preklady Roháček

28 Milosť našeho Pána Ježiša Kris­ta nech je s vami! Ameň.

Evanjelický

28 Milosť nášho Pána Ježiša Kris­ta s vami! [Amen.]

Ekumenický

28 Milosť nášho Pána Ježiša Kris­ta nech je s vami!

Bible21

28 Mi­lost naše­ho Pá­na Ježíše Krista s vá­mi.