Ekumenický1. Tesalonickým5,28

1. Tesalonickým 5:28

Milosť nášho Pána Ježiša Kris­ta nech je s vami!


Verš v kontexte

26 Po­zdrav­te všet­kých bratov svätým boz­kom. 27 Za­prisahávam vás v Pánovi, aby ste ten­to list dali prečítať všet­kým bratom. 28 Milosť nášho Pána Ježiša Kris­ta nech je s vami!

späť na 1. Tesalonickým, 5

Príbuzné preklady Roháček

28 Milosť našeho Pána Ježiša Kris­ta nech je s vami! Ameň.

Evanjelický

28 Milosť nášho Pána Ježiša Kris­ta s vami! [Amen.]

Ekumenický

28 Milosť nášho Pána Ježiša Kris­ta nech je s vami!

Bible21

28 Mi­lost naše­ho Pá­na Ježíše Krista s vá­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček