Roháček1. Samuelova22,6

1. Samuelova 22:6

Ale počul o tom Saul, že sa zvedelo o Dávidovi a o mužoch, ktorí boli s ním. V­tedy sedel Saul v Gibei pod ­stromom tamariskou, v Ráme, a jeho kopija bola v jeho ruke, a všet­ci jeho služob­níci stáli pred ním.


Verš v kontexte

5 A prorok Gád po­vedal Dávidovi: Nebývaj na hrade. Iď a voj­di si do zeme Júdovej. A tak od­išiel Dávid a prišiel do lesa Cháret. 6 Ale počul o tom Saul, že sa zvedelo o Dávidovi a o mužoch, ktorí boli s ním. V­tedy sedel Saul v Gibei pod ­stromom tamariskou, v Ráme, a jeho kopija bola v jeho ruke, a všet­ci jeho služob­níci stáli pred ním. 7 A Saul po­vedal svojim služob­níkom, ktorí stáli pred ním: Nože počuj­te, synovia Jeminiho! Či aj vám všet­kým dá syn Izai­ho polia a vinice? Či všetkých vás ustanoví za veliteľov nad tisícami a za veliteľov nad stami?

späť na 1. Samuelova, 22

Príbuzné preklady Roháček

6 Ale počul o tom Saul, že sa zvedelo o Dávidovi a o mužoch, ktorí boli s ním. V­tedy sedel Saul v Gibei pod ­stromom tamariskou, v Ráme, a jeho kopija bola v jeho ruke, a všet­ci jeho služob­níci stáli pred ním.

Evanjelický

6 Saul sa do­počul, že sa ob­javil Dávid i mužovia, ktorí boli s ním. V tom čase sedel Saul v Gibei, na výšine pod tamariškou. Kopiju si držal v ruke a všet­ci jeho služob­níci stáli okolo neho.

Ekumenický

6 Saul sa do­počul, že Dávida videli aj s mužmi, čo boli s ním. Saul vtedy sedel pod tamariškou na kop­ci v Gibei. V ruke mal kopiju a všet­ci jeho služob­níci stáli okolo neho.

Bible21

6 Saul se do­sle­chl, že se David se svý­mi muži znovu ob­jevil. Seděl právě pod ta­ma­ryškem na výšině v Gi­be­ji, v ruce tří­mal kopí a všich­ni jeho služebníci stá­li před ním.