Roháček1. Samuelova22,21

1. Samuelova 22:21

A Ebiatár oznámil Dávidovi, že Saul po­bil kňazov Hos­podinových.


Verš v kontexte

20 A za­chránil sa útekom iba jediný syn Achimelecha, syna Achitúbov­ho, ktorému bolo meno Ebiatár, a utiekol za Dávidom. 21 A Ebiatár oznámil Dávidovi, že Saul po­bil kňazov Hos­podinových. 22 A Dávid riekol Ebiatárovi: Vedel som toho dňa, lebo tam bol Doég Edomej­ský, že to istotne oznámi Sau­lovi. Ja som za­príčinil záhubu a uvalil ju na všet­ky duše domu tvoj­ho ot­ca.

späť na 1. Samuelova, 22

Príbuzné preklady Roháček

21 A Ebiatár oznámil Dávidovi, že Saul po­bil kňazov Hos­podinových.

Evanjelický

21 Eb­játár oznámil Dávidovi, že Saul po­bil kňazov Hos­podinových.

Ekumenický

21 Eb­jatár priniesol Dávidovi správu o tom, že Saul po­v­raždil Hos­podinových kňazov.

Bible21

21 a ozná­mil mu, že Saul po­vraž­dil Hos­po­di­novy kněze.