Evanjelický1. Samuelova22,21

1. Samuelova 22:21

Eb­játár oznámil Dávidovi, že Saul po­bil kňazov Hos­podinových.


Verš v kontexte

20 Za­chránil sa len jeden syn Achímelecha, syna Achitúbov­ho, menom Eb­játár, a utiekol za Dávidom. 21 Eb­játár oznámil Dávidovi, že Saul po­bil kňazov Hos­podinových. 22 Dávid po­vedal Eb­játárovi: Už v ten deň, keď tam bol Dóég Edóm­sky, som vedel, že to určite oznámi Sau­lovi. Ja som za­vinil záhubu všet­kých duší domu tvoj­ho ot­ca.

späť na 1. Samuelova, 22

Príbuzné preklady Roháček

21 A Ebiatár oznámil Dávidovi, že Saul po­bil kňazov Hos­podinových.

Evanjelický

21 Eb­játár oznámil Dávidovi, že Saul po­bil kňazov Hos­podinových.

Ekumenický

21 Eb­jatár priniesol Dávidovi správu o tom, že Saul po­v­raždil Hos­podinových kňazov.

Bible21

21 a ozná­mil mu, že Saul po­vraž­dil Hos­po­di­novy kněze.