Roháček1. Samuelova1,27

1. Samuelova 1:27

Za tohoto chlap­ca som sa mod­lila, a Hos­podin mi dal to, čo som si prosila od neho.


Verš v kontexte

26 A ona riekla: Po­hliad­ni na mňa, môj pane! Jako že žije tvoja duša, môj pane, ja som tá žena, ktorá som stála tu s tebou mod­liac sa Hos­podinovi. 27 Za tohoto chlap­ca som sa mod­lila, a Hos­podin mi dal to, čo som si prosila od neho. 28 Pre­to ho i ja od­dávam Hos­podinovi, aby bol jeho po všet­ky dni, čo bude žiť; je vy­prosený pre Hos­podina. A po­klonili sa tam Hos­podinovi.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 Za tohoto chlap­ca som sa mod­lila, a Hos­podin mi dal to, čo som si prosila od neho.

Evanjelický

27 Za toh­to chlap­ca som prosila, a Hos­podin mi dal to, čo som prosila od Neho.

Ekumenický

27 Za toh­to chlap­ca som prosila a Hos­podin spl­nil moju pros­bu, ktorú som mu pred­ložila.

Bible21

27 Za toto dítě jsem se teh­dy mod­li­la a Hos­po­din mi dal, o co jsem ho úpěn­livě pro­si­la.